[1]
A.-K. H. Gujord, «Eit empirisk tilskot til utforskinga av finittheit- og tempusdistinksjonar i norsk som andrespråk», NOA, bd. 33, nr. 2, des. 2017.