[1]
I. Tonne og K. Palm, «Andrespråksdidaktisk forskning- en oversikt over hva, hvordan og hvorfor i andrespråk i grunnskolen i 30 år», NOA, bd. 31, nr. 1-2, feb. 2016.