[1]
E. Ryen og H. G. Simonsen, «Tidlig flerspråklighet - myter og realiteter», NOA, bd. 31, nr. 1-2, feb. 2016.