[1]
E. Ryen og I. Tonne, «Norske grammatikkarbeider med et andrespråks­perspektiv - en oversikt», NOA, bd. 31, nr. 1-2, feb. 2016.