[1]
L. I. Kulbrandstad, «Fra arbeidsskrift til tidsskrift. En analyse av de første tretti årene av NOA. Norsk som andrespråk», NOA, bd. 31, nr. 1-2, feb. 2016.