Tonne, I. (2011) «Poesi og lingvistiske kontraster. Språklig oppmerksomhet i klasserommet», NOA - Norsk som andrespråk, 27(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/864 (åpnet: 29 mai 2024).