Thurmann-Moe, C., Bjerkan, K. M. og Monsrud, M.-B. (2012) «Utvikling av ordforståelse for ulike kategorier ord hos flerspråklige elever på morsmål og norsk», NOA - Norsk som andrespråk, 28(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/858 (åpnet: 15 juni 2024).