Nordanger, M. og Kulbrandstad, L. A. (2012) «Jon Erik Hagen - Minneord og bibliografi», NOA - Norsk som andrespråk, 28(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/855 (åpnet: 15 juni 2024).