Kulbrandstad, L. I. (2012) «Norsk andrespråksforskning. En status i lys av NOA-konferansene 2004-2012», NOA - Norsk som andrespråk, 28(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/854 (åpnet: 14 juli 2024).