Palm, K., Ryen, E. og Sollid, H. (2012) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, 28(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/851 (åpnet: 30 mai 2024).