Gujord, A.-K. H. (2013) «Individuelle skilnadar i andrespråkslæringa: Om status og trendar i forskinga», NOA - Norsk som andrespråk, 29(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/843 (åpnet: 4 desember 2023).