Skommer, G. (2014) «Norsk fonologi - en utfordring for polske innlærere?», NOA - Norsk som andrespråk, 30(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/835 (åpnet: 24 juli 2024).