Horbowicz, P. (2014) «Å oppnå sine kommunikative mål som andrespråksbruker», NOA - Norsk som andrespråk, 30(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/834 (åpnet: 29 mai 2024).