Friberg, J. H. og Golden, A. (2014) «Norges største innvandrergruppe: Historien om migrasjon fra Polen til Norge og om andrespråkskorpuset ASK», NOA - Norsk som andrespråk, 30(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/832 (åpnet: 30 mai 2024).