Golden, A. og Tenfjord, K. (2014) «Møte mellom polsk og norsk i Norge», NOA - Norsk som andrespråk, 30(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/831 (åpnet: 30 mai 2024).