Svendsen, B. A. (2014) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, 30(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/830 (åpnet: 29 mai 2024).