Myklebust, R. og Fondevik, B. (2023) «Kompetanse for språklig og kulturelt mangfold i utdanning: - en analyse av innholdet i skolers og barnehagers arbeid med en nasjonal kompetansesatsing », NOA - Norsk som andrespråk, 39(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2212 (åpnet: 21 februar 2024).