Lexander, K. V. (2023) «Norsk som andrespråk i digital kommunikasjon på arbeidsplassen: Språklege praksisar blant litauiske arbeidsinnvandrarar», NOA - Norsk som andrespråk, 39(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2211 (åpnet: 4 mars 2024).