Szymanska, O. (2023) «Er "å holde hodet kaldt" det samme som ‘å (be)holde kaldt blod’? Metaforiske uttrykk i norsk og polsk - forståelse og ekvivalens», NOA - Norsk som andrespråk, 39(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2210 (åpnet: 27 februar 2024).