Kulbrandstad, L. I., Jensen, B. U. og Myklebust, R. (2023) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, 39(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2209 (åpnet: 26 februar 2024).