Kulbrandstad, L. I. (2022) «Ny start for Forskernettverk i norsk som andrespråk (FiNOA)», NOA - Norsk som andrespråk, 38(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2166 (åpnet: 12 april 2024).