Myklebust, R., Jensen, B. U. og Kulbrandstad, L. I. (2022) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, 38(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2163 (åpnet: 28 mai 2024).