Øverbekk, M. og Kjelaas, I. (2022) «En studie av sju polskspråklige elevers erfaringer med innpass, identitet og investering i norskspråklige fellesskap», NOA - Norsk som andrespråk, 38(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2105 (åpnet: 28 mai 2024).