Karim, S. A. (2022) «Transnasjonal identitet og transspråking hos unge tilbakeflyttere», NOA - Norsk som andrespråk, 38(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2100 (åpnet: 14 juli 2024).