Johnsen, R. V. (2022) «Norsk som en del av et flerspråklig familierepertoar i en trespråklig familie», NOA - Norsk som andrespråk, 38(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2099 (åpnet: 30 mai 2024).