Jensen, B. U., Myklebust, R. og Opsahl, T. (2022) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, 38(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2098 (åpnet: 22 juni 2024).