Molde, E. B. og Wunderlich, I. (2021) «"That’s why jeg sa ja til intervju også" Bruk av semistrukturerte dybdeintervju som metode innenfor andrespråks- forskningen», NOA - Norsk som andrespråk, (1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1994 (åpnet: 2juli2022).