Golden, A., Jensen, B. U. og Szymanska, O. (2021) «Flervalgstester i studier av metaforforståelse blant norskinnlærere», NOA - Norsk som andrespråk, 37(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1992 (åpnet: 30 mai 2024).