Alstad, G. T. (2021) «Med forskningsetiske briller på - en drøfting av dilemma i forskning som involverer gryende flerspråklige barnehagebarn», NOA - Norsk som andrespråk, 37(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1988 (åpnet: 22 juli 2024).