Alstad, G. T., Randen, G. T. og Aasen, S. F. (2020) «Læreroppfatninger om endring: En studie av barnehagelæreres perspektiver på språkdidaktisk utviklingsarbeid», NOA - Norsk som andrespråk, 36(2), s. 22. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1887 (åpnet: 26 februar 2024).