Kulbrandstad, L. I. (2020) «Forskning på andrespråkslæreres oppfatninger», NOA - Norsk som andrespråk, 36(2), s. 16. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1885 (åpnet: 26 februar 2024).