Jensen, B. U. (2020) «Hypotesetesting versus utforskende statistikk i språkforskning», NOA - Norsk som andrespråk, 36(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1823 (åpnet: 14 juli 2024).