Golden, A. og Kulbrandstad, L. A. (2020) «Læreroppfatninger om Det felles europeiske rammeverket», NOA - Norsk som andrespråk, 35(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1772 (åpnet: 30 mai 2024).