Hvistendahl, R. (2019) «Anne Marit Vesteraas Danbolt og Lise Iversen Kulbrandstad: Klasseromskulturer for språklæring. Didaktisk fornying i den flerkulturelle skolen», NOA - Norsk som andrespråk, (1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1706 (åpnet: 15 juni 2024).