Tkachenko, E., Bratland, K. og Fevolden, B. H. (2018) «Barnehagen som språklæringsarena for flerspråklige barnehageansatte i arbeidsrettet norskopplæring», NOA - Norsk som andrespråk, 34(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1563 (åpnet: 4 mars 2024).