Pesch, A. M. (2018) «Syn på flerspråklighet som diskursive vilkår for barnehagens samarbeid med foreldre til flerspråklige barn», NOA - Norsk som andrespråk, 34(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1562 (åpnet: 4 mars 2024).