Alstad, G. T., Gujord, A.-K. H. og Opsahl, T. (2018) «Forord», NOA - Norsk som andrespråk, 34(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1556 (åpnet: 21 juli 2024).