Gujord, A.-K. H. (2017) «Eit empirisk tilskot til utforskinga av finittheit- og tempusdistinksjonar i norsk som andrespråk», NOA - Norsk som andrespråk, 33(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1425 (åpnet: 4 desember 2023).