Jølbo, I. D. (2016) «‘Å skrive seg et rom’», NOA - Norsk som andrespråk, 32(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1310 (åpnet: 20 april 2024).