Alstad, G. T. (2016) «Innledning», NOA - Norsk som andrespråk, 32(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1309 (åpnet: 14 juli 2024).