Monsen, M. (2016) «Andrespråksdidaktisk forskning på voksenopplæring i Norge: En oversikt fra 1985 til i dag», NOA - Norsk som andrespråk, 31(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1194 (åpnet: 20 april 2024).