Tonne, I. og Palm, K. (2016) «Andrespråksdidaktisk forskning- en oversikt over hva, hvordan og hvorfor i andrespråk i grunnskolen i 30 år», NOA - Norsk som andrespråk, 31(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1192 (åpnet: 24 april 2024).