Ryen, E. og Simonsen, H. G. (2016) «Tidlig flerspråklighet - myter og realiteter», NOA - Norsk som andrespråk, 31(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1188 (åpnet: 24 april 2024).