Kulbrandstad, L. I. (2016) «Fra arbeidsskrift til tidsskrift. En analyse av de første tretti årene av NOA. Norsk som andrespråk», NOA - Norsk som andrespråk, 31(1-2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1183 (åpnet: 16 juni 2024).