Thurmann-Moe, Cathrine, Kirsten Meyer Bjerkan, og May-Britt Monsrud. 2012. «Utvikling Av ordforståelse for Ulike Kategorier Ord Hos flerspråklige Elever På morsmål Og Norsk». NOA - Norsk Som andrespråk 28 (1). https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/858.