Skommer, Grzegorz. 2014. «Norsk Fonologi - En Utfordring for Polske innlærere?». NOA - Norsk Som andrespråk 30 (2). https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/835.