Myklebust, Randi, og Birgitte Fondevik. 2023. «Kompetanse for språklig Og Kulturelt Mangfold I Utdanning: - En Analyse Av Innholdet I Skolers Og Barnehagers Arbeid Med En Nasjonal Kompetansesatsing ». NOA - Norsk Som andrespråk 39 (1). https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2212.