Øverbekk, Marlene, og Irmelin Kjelaas. 2022. «En Studie Av Sju polskspråklige Elevers Erfaringer Med Innpass, Identitet Og Investering I norskspråklige Fellesskap». NOA - Norsk Som andrespråk 38 (1). https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/2105.