Alstad, Gunhild Tomter, Gunhild Tveit Randen, og Solveig Fredriksen Aasen. 2020. «Læreroppfatninger Om Endring: En Studie Av barnehagelæreres Perspektiver På språkdidaktisk Utviklingsarbeid». NOA - Norsk Som andrespråk 36 (2):22. https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1887.