Tkachenko, Elena, Kari Bratland, og Benedikte Homme Fevolden. 2018. «Barnehagen Som språklæringsarena for flerspråklige Barnehageansatte I Arbeidsrettet norskopplæring». NOA - Norsk Som andrespråk 34 (1-2). https://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1563.